Transmerin vastuullisuuskatsaus 2021 (pdf)

Transmerin Vastuullisuuskatsaus 2021 (pdf)

Transmerin Vastuullisuuskatsaus 2020 (pdf)

 

 

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Yritysvastuutyötämme ohjaavat arvomme ja toimintaympäristömme meille asettamat

vaatimukset esimerkiksi kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä.

Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja eettinen toiminta niin liiketoiminnassa kuin myös yhteiskunnassa on meille kunnia-asia.

Olemme valinneet yritysvastuutyömme viitekehykseksi YK:n kansainvälisesti tunnetut 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Kannatamme kaikkien 17 tavoitteen edistämistä niin Suomessa kuin maailmalla, mutta olemme tunnistaneet

seuraavat kaksi kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman liiketoimintamme kannalta:

12 – Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa sekä 13 – Ilmastotekoja.

 

Transmeri keskittyy viiteen painopisteeseen tavoitteiden saavuttamiseksi:

 

Vastuulliset hankinnat

90 % Transmerin yhteistyökumppaneista on sitoutunut Supplier Code of Conductiin
tai vastaaviin toimintaperiaatteisiin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tuotepakkaukset

Aina kun se on järkevää ja mahdollista, suosimme kierrätettyjä ja muoville vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja

– ilman, että vaarannetaan tuotteen laatu, tuoreus tai turvallisuus. Olemme vuonna 2021 asettaneet tavoitteet omien brändien

muovipakkausten kierrätettävyydelle sekä muovin määrän vähentämiselle. Tavoitteet esittelemme  Vastuullisuuskatsauksen 2021 Muovistrategiassa 2025.

Edistääksemme kierrätettävyyttä on kaikilla myymillämme tuotteilla kierrätysohje pakkauksissa, nettisivuillamme tai verkkokaupoissamme vuoteen 2025 mennessä.

Valikoimapäätökset

Tuomme markkinoille ekologisia tuoteinnovaatioita ja tarjoamme kuluttajille vastuullisempia vaihtoehtoja.

Tuoteturvallisuus ja hävikin minimointi

Pyrimme minimoimaan toiminnastamme syntyvän hävikin ja laadimme ensimmäisen Hävikkiraportin vuonna 2021.

Raportin pohjalta asetimme tavoitteen tuleville vuosille, jossa puolitimme hävikin määrän vuoden 2021 tasosta.

Syntyvä hävikki saa olla jatkossa korkeintaan 0,1 % myydyistä tuotteista.

Hiilineutraalius

Kiinteistöjen, liikkumisen ja kuljetusten hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

 

Takaisin ylös Oy Transmeri Ab, Linnoitustie 2, Espoo Takaisin ylös