Transmeri panostaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ympäristöasioihin. Saimme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vuonna 1999. Nykyisin Transmeri Logistics Oy:n sertifikaatti kattaa kemiallisten tuotteiden valmistuksen ja varastoinnin.

Transmeri Logisticsin koko henkilökunta on koulutettu ympäristöasioissa, sillä ympäristökoulutus kuuluu olennaisena osana työntekijöidemme perehdyttämiseen.

Sertifioidun ympäristöhallintajärjestelmän avulla voimme keskitetysti hallita ympäristöasioitamme sekä vähentää ympäristökuormitusta.

Päämäärinä ympäristötietoisuus ja jätteiden vähentäminen

Ympäristöön liittyvät päämäärämme ovat ympäristötietoisuuden lisääminen ja kaatopaikkajätteiden määrän vähentäminen.Tiedotamme sidosryhmillemme avoimesti toiminnastamme.

Olemme vähentäneet kaatopaikkajätteen määrää – tähän olemme päässeet energiajätteen keräämisellä ja lajittelun tehostamisella.

Lisäämme ympäristötietoutta seuraavin tavoin:

Pyrimme käyttämään tuotteissamme ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja.

Tiedotamme tuotteisiimme liittyvistä ympäristöasioista, kuten ympäristömerkeistä.

Lisäämme ja tarkennamme tietoja tuotteidemme käyttöohjeissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa.

Opastamme asiakkaitamme tuotteiden käytössä.

Moderni tehdas, pienempi energiankulutus

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan tuotantotiloissamme Vantaan Piispankylässä. Tehtaamme energiankulutusta on vähennetty mm. jäähdytysveden kierrätysjärjestelmällä, joka sekä säästää vettä että kerää siihen varautuvan energian talteen.

Saamme tietoa toimintamme vaikutuksista ympäristöön seuraamalla jätemääriä ja -lajeja, analysoimalla säännöllisesti jäteveden laatua sekä tarkkailemalla sähkön, lämmön, kevyen polttoöljyn ja veden kulutusta. Ympäristöjärjestelmämme toimivuutta arvioidaan sekä sisäisissä että ulkoisissa tarkastuksissa.