KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Yritysvastuutyötämme ohjaavat arvomme ja toimintaympäristömme meille asettamat vaatimukset esimerkiksi kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja eettinen toiminta niin liiketoiminnassa kuin myös yhteiskunnassa on meille kunnia-asia.

Olemme valinneet yritysvastuutyömme viitekehykseksi YK:n kansainvälisesti tunnetut 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Kannatamme kaikkien 17 tavoitteen edistämistä niin Suomessa kuin maailmalla, mutta olemme tunnistaneet seuraavat kaksi kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman liiketoimintamme kannalta: 12 – Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa sekä 13 – Ilmastotekoja.

Näitä yritysvastuutyömme suuria suuntaviivoja pyrimme suunnitelmallisesti edistämään vuonna 2020 tehtävän yritysvastuun olennaisuusanalyysin ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Näiden toimenpiteiden avulla viimeistelemme oman vastuullisuusohjelmamme, joka tulee vielä konkreettisemmin ohjaamaan toimintamme jatkuvaa kehittämistä yritysvastuun näkökulmasta seuraavina vuosina.

 

BSCI-auditoinnit

Olemme mukana amforin Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteessa. Business Social Compliance Initiative (suomeksi: aloite liiketoiminnan sosiaalisten määräysten noudattamisesta) perustettiin vuonna 2003, jotta yrityksillä on käytettävissään vastuullinen ja toimiva järjestelmä, jonka avulla voidaan parantaa sosiaalisten määräysten noudattamista valtioiden välisissä toimitusketjuissa. BSCI-aloite sai alkunsa tekstiiliteollisuudesta, mutta on sittemmin laajentunut kattamaan teollisuudenaloja huomattavasti laajemmin.

Transmeri Oy on ollut amfori BSCI:n jäsenyritys vuodesta 2017 ja brändeistämme esimerkiksi Ibero jo hieman kauemmin vuodesta 2015. BSCI-yritysvastuujärjestelmän avulla pyrimme hallinnoimaan toimitusketjuamme ja varmistamaan erityisesti kansainvälisesti tunnistettujen työoikeuksien toteutumisen.

 

Hävikin minimointi

Pyrimme Transmerillä aina takaamaan tuotteidemme saatavuuden asiakkaillemme vastuullisena yhteistyökumppanina. Samalla pyrimme kuitenkin saavuttamaan tämän tavoitteen mahdollisimman kestävällä tavalla. Maailmanlaajuisesti esimerkiksi ruokahävikki on edelleen suuri ongelma kestävän kehityksen edessä, ja Suomessakin arvioiden mukaan n. 10-15% syömäkelpoisesta ruoasta päätyy roskiin.

Teemme Transmerillä paljon töitä toiminnastamme aiheutuvan ruoka- ja muun hävikin minimoimiseksi. Ensisijaisina keinoinamme tähän toimivat käytäntöjemme jatkuva kehittäminen tuotteiden menekin ennustamiseksi ja tilausmääriemme optimoimiseksi. Tässä työssä käytämme apunamme erinäköisiä suunnittelu- ja optimointiratkaisuja helpottaaksemme menekin ennustamista, toimitusketjun hallintaa, kampanjasuunnittelua sekä tilan- ja valikoimanhallintaa.

Näistä työkaluista ja menetelmistäkin huolimatta menekin ennustamisella on kuitenkin rajoitteensa ja varsinkin ulkoisten muuttujien vuoksi (säästä riippuvat sesonkivaihtelut, trendit jne.) ainoastaan ennustamalla myyntejä on melkeinpä mahdotonta poistaa hävikkiä kokonaan. Toisinaan saatamme valitettavasti kohdata tilanteita, joissa täysin käyttökelpoisella tuotteella on vaarana jäädä varastoon ja tulla lopulta hävitetyksi käyttämättömänä. Tällaisia tilanteita voi aiheutua esimerkiksi, jos tuotetta on tilattu liikaa, tuote on poistumassa kaupan valikoimasta, tuote-erän pakkausetiketti poikkeaa säännösten mukaisesta tai pakkausuudistuksesta johtuen pakkaus on vääränlainen. Näissä tilanteissa turvaudumme käytössämme oleviin poistokanaviin, jotta tuotteet eivät kuitenkaan menisi hukkaan.

Teemme esimerkiksi tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten poisto- ja jäännöserien myyntiin erikoistuneiden alan toimijoiden kanssa tuotteiden saattamiseksi markkinoille. Toisinaan meillä on mahdollisuus myös lahjoittaa käyttökelpoiset tuotteet hyväntekeväisyyteen.

 

Takaisin ylös Oy Transmeri Ab, Linnoitustie 2, Espoo Takaisin ylös