Yhteiset arvot ohjaavat päivittäistä liiketoimintaamme. Toimimalla arvojemme mukaisesti panostamme jatkuvuuteen ja tuloksellisuuteen. Huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja asiakkaittemme tyytyväisyydestä sekä toimintamme kannattavuudesta mahdollistamme yhteistyösuhteidemme ja liiketoimintamme jatkuvuuden. Haluamme olla luottamuksen arvoisia; eettinen toiminta niin liiketoiminnassa kuin myös yhteiskunnassa on meille kunnia-asia.

Arvomme

Henkilöstön hyvinvointi

• Arvostamme jokaista työntekijää ja hänen työtään.

• Teemme töitä ammattimaisesti yhteisten päämäärien hyväksi.

• Olemme ylpeitä kuuluessamme tiimiin.

Päämiesten, asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys

• Olemme luotettava ja ammattimainen yhteistyökumppani.

• Arvostamme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.

Yritysetiikka

• Pidämme aina kiinni yhteisistä sopimuksista.

• Pidämme huolta siitä, että ympäristövaatimukset ja yhteiskuntavastuu täytetään yhtiön toiminnoissa ja tuotteissa.

Hyvä kannattavuus

• Yhteistyö on kannattavaa kaikille osapuolille.