Replay Tank -kilpailun säännöt

1. Järjestäjä
Oy Transmeri Ab

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt.

3. Kilpailuaika
Kilpailu on voimassa 15.5.2018 – 22.5.2018. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta huomioon. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua kilpailuun
Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Sara Karoliinan Instagram-kilpailupostaukseen kilpailuajan puitteissa ja kilpailuohjeistuksen mukaisesti.
Oy Transmeri Ab palkitsee neljä vastausta heidän valitsemallaan Replay Tank tai Tank Plate 30 ml:n naisten tai miesten tuoksulla. Päätöksestä ei voi valittaa.

5. Henkilötietojen käsittely
Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä säilytetä.

Järjestäjä ei myöskään luovuta tietoja kolmansille pois lukien viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä tai ehkäisyssä. Järjestäjä ei käytä henkilötietoja suoramakkinointiin.

6. Palkinnot
Kilpailun palkintona on voittajan valinnan mukaan Replay Tank tai Replay Tank Plate 30 ml -tuoksu (yhden palkinnon arvo on 26 €).

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu
Kilpailuun osallistuvat vain kommentit, jotka ovat julkisesti nähtävillä Instagramissa.
Jos Järjestäjä huomaa käyttäjän osallistuneen tai yrittäneen osallistua vilpilliseen, laittomaan, epärehelliseen tai sopimattomaan toimintaan, se pidättää oikeuden ryhtyä parhaiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tietojen luovuttaminen asiaankuuluville viranomaisille tai muille henkilöille tai tahoille, joilla on laillinen oikeus kerätä kyseessä olevia tietoja sekä oikeustoimenpiteiden aloittaminen käyttäjää vastaan.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

8. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista, eikä internetliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen sitoutumaan näihin sääntöihin force majeure –tapauksissa.
Järjestäjä ei myöskään vastaa Instagramin tai muun ulkopuolisen tahon järjestelmien eikä kolmansien osapuolten aiheuttamista ongelmista.

9. Palkinnon luovutus
Kilpailun voittajille ilmoitetaan Splayn toimesta yksityisviestillä Instagramissa. Palkinnot postitetaan voittajan toimesta annettuun, Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen. Alaikäiset antavat osoitetietonsa vanhempiensa luvalla.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä.

11. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun edellä kohdassa 4 kerrotulla tavalla osanottajat hyväksyvät nämä kilpailun viralliset säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

Tämä kilpailu ei ole Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity mitenkään Instagramiin. Osallistuja vapauttaa Instagramin kaikista vastuista kilpailun osalta

 

Julkaistu: 15.05.2018