Transmerin lahjoituskohde CoastClim-tutkimuskeskus

 

 

YHDESSÄ KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN PUOLESTA

 

Transmeri Group ja sen tytäryhtiöt aloittivat vastuullisuusohjelmiensa suunnittelun vuonna 2019. Kestävien tuoteratkaisujen ja uusiutuvan sekä tehokkaamman energian käytön lisäksi Transmeri etsi vastuullisuutta edistävää hanketta. Transmerilla koettiin erittäin tärkeäksi osallistua kestävän kehityksen edistämiseen myös yhteiskunnallisesti ja laajemmin oman toiminnan ulkopuolelta.

 

Transmeri Groupin 90-vuotinen kumppanuus SC Johnsonin kanssa huipentui vuonna 2021. SC Johnson on yli  130 vuotta sitten perustettu yhdysvaltalainen perheyritys, joka valmistaa kotitalouksien siivoustarvikkeita ja muita kulutuskemikaaleja. Yhdessä Transmerin kanssa, SC Johnson jakaa vision kestävästä tulevaisuudesta, erityisesti ympäristönsuojelun ja merien hyvinvoinnin, osalta. Pitkän yhteistyön huomioimiseksi, Transmeri Group valitsi syksyllä 2021 lahjoituskohteekseen Itämeren tutkimustyötä edistävän CoastClim-keskuksen Tvärminnessä.

 

 

TVÄRMINNEN TUTKIMUSASEMA

 

Tvärminnen tutkimusasema sijaitsee Hankoniemellä. Kuvassa tutkimusalus Augusta. Kuva: Alf Norkko.

 

Helsingin Yliopiston tutkimusasema sijaitsee Tvärminnessä Hankoniemellä ja se perustettiin vuonna 1902. Asema viettää 120-vuotisjuhliaan vuonna 2022. Aseman pitkä historia tarjoaa hyvää taustatietoa pitkäaikaisten ympäristömuutosten tutkimiseen.

 

Asemalla tutkitaan ja tuotetaan ajankohtaista tietoa erityisesti Itämeren rannikon pitkäaikaisista ympäristömuutoksista. Tutkimus keskittyy Itämeren monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan välisiin yhteyksiin sekä ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin, kuten rehevöitymiseen ja ilmastonmuutokseen.  Itämeri on ainutlaatuinen tutkimuskohde ja merentutkimuksen laboratorio. Esimerkiksi monet ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät siinä jo nyt.

 

Meri on maailmamme suurin hiilinielu. Meri varastoi 50 kertaa enemmän hiilidioksidia ilmasta kuin kaikki maailman sademetsät yhteensä. Nykyiset ilmastotavoitteet eivät huomioi meressä tapahtuvien muutosten vaikutuksia ja siksi merten sietokykyä pidetään vielä itsestäänselvyytenä.– Ocean Frontier Institut

 

 

COASTCLIM-KESKUS & AJANKOHTAINEN TUTKIMUS

 

Kesällä 2021 lanseerattiin uusi monitieteinen rannikkoekosysteemi- ja ilmastotutkimuskeskus CoastClim, joka kattaa suurimman osan Tvärminnessä tehtävästä tutkimuksesta. Keskuksen tavoitteena on selvittää meren ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta sekä sen vaikutusta ilmastoon. Itämeressä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyviä ja tätä tutkimalla voimme ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksista meriympäristöihin myös globaalisti.

 

 

TAVOITTEENA MONIMUOTOISUUDEN SÄILYTTÄMINEN

 

Transmeri Group ja Helsingin yliopisto jakavat vision kestävästä ja hiilineutraalista tulevaisuudesta. Molemmat ovat valinneet YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusohjelmansa teemoiksi. Transmeri Group lahjoitti syksyllä 100.000€ CoastClim-tutkimuskeskukselle ja tukee näin poikkitieteellistä Itämeri-tutkimusta, jotta luonnon monimuotoisuus säilyisi myös tuleville sukupolville.

 

– Ilmastonmuutoksen myötä maailma muuttuu nyt niin nopeasti, että meidän on tehtävä vielä parempaa poikkitieteellistä tutkimusta päätöksenteon tueksi. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa tehdä vääriä päätöksiä, professori Alf Norkko painottaa.

 

– Tähän tarvitaan aivan uutta tutkimusta ja myös tutkimusinfraa. Tarvitaan siis tukea myös säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. Siksi olemme hyvin iloisia Transmerin lahjoituksesta, iloitsee Norkko.

 

 

Lue lisää Tvärminne-asemasta ja CoastClim-tutkimuskeskuksesta:
Tvärminnen eläintieteellinen asema | Helsingin yliopisto (helsinki.fi)
About – CoastClim

 

Julkaistu: 08.04.2022

Takaisin ylös Oy Transmeri Ab, Linnoitustie 2, Espoo Takaisin ylös