Transmeri vastuullisuusraportti 2020

Transmeri on laatinut pitkäntähtäimen vastuullisuustavoitteensa ja julkaisee nyt ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Olemme valinneet yritysvastuutyömme viitekehykseksi YK:n kansainvälisesti tunnetut 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Kannatamme kaikkien 17 tavoitteen edistämistä niin Suomessa kuin maailmalla, mutta olemme tunnistaneet seuraavat kaksi kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman liiketoimintamme kannalta:
Tavoite 12 – Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa sekä Tavoite 13 – Ilmastotekoja

Transmeri on vuonna 1928 perustettu perheyhtiö, jossa vastuullisuus on aina ollut toiminnan taustalla. Vastuullisuus merkitsee keskittymistä liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka ovat kestävämpiä ympäristölle sekä mahdollistavat paremman elämän ihmisille. Olemme myös vastuullinen työnantaja yli sadalle transmeriläiselle Suomessa, Virossa ja Ruotsissa, sanoo Transmerin toimitusjohtaja Sari Rosin.

Transmeri keskittyy viiteen painopisteeseen tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Vastuulliset hankinnat
90 % Transmerin yhteistyökumppaneista on sitoutunut Supplier Code of Conductiin tai vastaaviin toimintaperiaatteisiin vuoden 2022 loppuun mennessä.

2. Tuotepakkaukset
Kaikilla myymillämme tuotteilla on kierrätysohje pakkauksissa, nettisivuillamme tai verkkokaupoissamme vuoteen 2025 mennessä. Aina kun se on järkevää ja mahdollista, suosimme kierrätettyjä ja muoville vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja – ilman, että vaarannetaan tuotteen laatu, tuoreus tai turvallisuus.
Asetamme tavoitteet omien brändien muovipakkausten kierrätettävyydelle sekä muovin
määrän vähentämiselle vuoden 2021 loppuun mennessä.

3. Valikoimapäätökset
Tuomme markkinoille ekologisia tuoteinnovaatioita ja tarjoamme kuluttajille vastuullisempia vaihtoehtoja.

4. Tuoteturvallisuus ja hävikin minimointi
Pyrimme minimoimaan toiminnastamme syntyvän hävikin ja laadimme hävikkiraportin 2021.

5. Hiilineutraalius
Kiinteistöjen, liikkumisen ja kuljetusten hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Haluamme olla tavoitteellisia vastuullisuuden kehittämisessä ja kertoa entistäkin aktiivisemmin toimenpiteistä, joita sekä me yrityksenä teemme, että mitä brändimme tekevät. Valikoimassamme on 90 brändiä, joista valtaosa on globaaleja kuluttajien tuntemia merkkituotteita.

Vastuullisuustavoitteemme ovat kunnianhimoiset ja vastuullisuustyö tulee olemaan kiinteä osa toimintamalliamme nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on viedä vastuullisuus yhä syvemmälle organisaatiomme ja sidosryhmiemme toimintaan, sanoo Transmerin liiketoimintajohtaja Katia Gustafsson.

Vastuullisuusraportti: Transmeri Vastuullisuuskatsaus 2020

Lisätietoja
Katia Gustafsson
Liiketoimintajohtaja
Oy Transmeri Ab
puh: +358 50552 7494
katia.gustafsson@transmeri.fi

 

Julkaistu: 15.04.2021

Takaisin ylös Oy Transmeri Ab, Linnoitustie 2, Espoo Takaisin ylös